Mali Müşavirler İş Yükünden Şikayetçi

İSHAK KARA

(VAN) – Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası Başkanı Yakup Örenci, “Biz mali müşavirler artık işimizi, mesleğimizi yapamaz duruma getirildik. Gelir idaresinin gönüllü memurları olduk. Buradan Maliye ve Hazine bakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz, muhasebe ve vergisel işlemler uygulanabilir duruma getirilerek, biz mali müşavirler artık Tatil yapmak,  kendimize ve Ailemize  zaman ayırmak istiyoruz. Bunları hak etmedik mi?” dedi.

Van, Ağrı ve Hakkari Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası üyeleri, Van’da bir araya gelerek açıklama yaptı. Mali müşavirlerin iyileştirme yapılmasını istediği talepler arasında beyan bildirimin sadeleştirilmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital sistemlerinin sorunsuz çalışması ve mali tatilin gerçek anlamda uygulanması yer aldı.

GELİR İDARESİNİN GÖNÜLLÜ MEMURLARI OLDUK

Mali müşavirlerin işlerini yapamaz duruma geldiğini belirten Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Odası Başkanı Yakup Örenci, şunları söyledi:

“Mali Müşavirler, Ekonominin kaydını tutan, analiz eden, toplumun her kesimi için bilgi, hizmet üreten meslek grubuyuz. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gece gündüz demeden her zor durumda mesleki etik değerlere sahip çıkarak kamuya bilgi üretiyoruz. Biz Mali Müşavirler artık işimizi, mesleğimizi yapamaz duruma getirildik. Gelir idaresinin gönüllü memurları olduk, Sürekli artan ve giderek karmaşıklaşan iş yükü ile karşı karşıya kaldık. Bu durum sadece hayallerimiz yıkmakla kalmadı, aynı zamanda angaryaların esiri olduk.”

“İŞ YÜKÜ GETİREN İŞLEMLERİN EKONOMİK KARŞILIĞI YOK”

“Çok sık mevzuat değişikliği sebebiyle muhasebe paket programlarında güncellemelerinden dolayı maddi külfete katlanmaktayız” diyen Örenci, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital vergi sistemindeki teknik sorunlar nedeniyle sürekli ciddi zaman kaybı yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Teknik sorunlardan dolayı idarenin verdiği süre uzatmalarını son gün hatta son saatlerde açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu sorunlar mali müşavirleri çalışmaz duruma getirmiştir. Devletin büyük bir iş yükünü ve bütün kırtasiye masrafını, meslek mensuplarına devretmesi, ekonomik kaybımıza neden olmaktadır. Vergi incelemeleri, SGK teftişleri, KOSGEB işlemleri, kredi işlemleri için bilgi ve belge temini, devletin çıkarmış olduğu vergi ve SGK ile ilgili teşvikler için ekstra zaman harcanması, sık sık çıkan yapılandırmalar gibi, meslek mensuplarına  iş yükü getiren bu işlemlerin,ekonomik karşılığı da bulunmamaktadır.

Mali Müşavirler, Devlet ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubu olmamız sebebiyle, Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, toplumda vergi bilincinin artması, büyüyen ekonomi ile beraber muhasebe sistemlerimizin uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hale gelebilmesi gibi birçok temel konuda sorumluluk üstlenmiş olan biz mali müşavirler bu uygulanan vergi ve maliye politikaları karşısında gün be gün ezildiğimizi belirtmek istiyoruz. Hal böyle iken devletin, mesleğe olan ilginin ve meslek mensuplarının niteliğini artırmak, onların sorunlarına çözüm yolu bulmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır.”

BEYAN VE BİLDİRİMLERİN SADELEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ

Mali müşavirlerin talepleri basın açıklamasında, şu şekilde sıralandı:

“Beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesini istiyoruz. Beyan ve Bildirimlerde süre uzatımı değil, Gelir idaresinin dijital sistemlerinin sorunsuz çalışmasını istiyoruz. Enflasyon muhasebesi yıllık olarak yapılmasını talip ediyoruz. 2024 ve sonrasında geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesinin uygulanmamasını ve bilançoların talebinden vazgeçilmesini talep ediyoruz. 2023 yılı Kurumlar vergisi beyan süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. E-Defter beratların süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Mali tatilin gerçek anlamda uygulanmasını istiyoruz. Meslekte kota uygulamasının bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz. Buradan Maliye ve Hazine bakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz, muhasebe ve vergisel işlemler uygulanabilir duruma getirilerek, Biz mali müşavirler artık tatil yapmak,  kendimize, ailemize  zaman ayırmak istiyoruz. Bunları hak etmedik mi?”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir